Hình thức sinh hoạt của quân nhân dự bị từ 15/8/2020

Hình thức sinh hoạt của quân nhân dự bị từ 15/8/2020
Lê Hải

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 84/2020/TT-BQP quy định hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị.

Theo đó, quân nhân dự bị được sinh hoạt theo các hình thức sau:

  • Quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên được tổ chức sinh hoạt theo hình thức tập trung;

  • Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp tổ chức sinh hoạt đối với cán bộ Khung B. Trường hợp địa bàn rộng hoặc cán bộ Khung B số lượng đông, tổ chức sinh hoạt theo cụm xã;

  • Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã: Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp tổ chức sinh hoạt đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên.

Trong đó, cán bộ Khung B là quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên, có quy mô tổ chức từ cấp tiểu đội và tương đương đến cấp trung đoàn và tương đương.

Chi tiết xem tại Thông tư 84/2020/TT-BQP có hiệu lực từ 15/8/2020.

Gởi câu hỏi

188

Văn bản liên quan