Hình thức xét thăng hạng giáo viên hạng II lên hạng I từ 15/01/2022

Hình thức xét thăng hạng giáo viên hạng II lên hạng I từ 15/01/2022
Bảo Ngọc

Ngày 30/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Theo đó, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên hạng II lên hạng I được quy định như sau:

- Xét thăng hạng CDNN từ giáo viên hạng II lên giáo viên hạng I được thực hiện thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng và kiểm tra, sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I của mỗi cấp học;

- Giáo viên hạng II dự xét thăng hạng lên giáo viên hạng I được tham dự kiểm tra, sát hạch khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm;

- Việc kiểm tra, sát hạch được thực hiện bằng hình thức làm bài trắc nghiệm hoặc phỏng vấn (hiện hành quy định việc sát hạch được thực hiện thông qua các hình thức làm bài khảo sát hoặc phỏng vấn):

+ Đối với hình thức làm bài trắc nghiệm: Thời gian thực hiện bài thi trắc nghiệm là 60 phút (hiện hành là làm bài viết hoặc trắc nghiệm; thời lượng làm bài khảo sát không quá 45 phút);

+ Đối với hình thức phỏng vấn: Thời gian thực hiện bài phỏng vấn không quá 15 phút/01 người dự xét.

Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/01/2022.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan