Hồ sơ cấp GCN cơ sở đủ ĐK hoạt động đào tạo thuyền viên

Ngày 20/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2017/NĐ-CP về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.

 

Theo đó, cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên khi đủ điều kiện về cơ sở vật chất, giảng viên, huấn luyện viên, chương trình đào tạo thì gửi 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đến Bộ Giao thông vận tải (GTVT) gồm:

  • Tờ khai (Mẫu số 01 đính kèm Nghị định 29);
  • Bản sao chụp có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính Quyết định thành lập/cho phép thành lập cơ sở đào tạo, huấn luyện;
  • Báo cáo thuyết minh điều kiện hoạt động đào tạo, huấn luyện (Mẫu số 02 đính kèm Nghị định 29).

Bộ GTVT tiếp nhận hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong 03 ngày làm việc, Bộ có văn bản hướng dẫn cơ sở đào tạo, huấn luyện hoàn thiện hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong 15 ngày làm việc, Bộ kiểm tra thực tế và cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 03 đính kèm Nghị định 29).

Nghị định 29/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Gởi câu hỏi

454

Văn bản liên quan