Hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
Phú Thịnh

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

 

Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu được lập thành 01 bộ, bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu theo Mẫu 01 Phụ lục II Thông tư 13/2018/TT-BTTT;

  • Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;

  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy (trường hợp bản sao không có chứng thực thì mang bản chính để đối chiếu);

  • Bản sao tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng của sản phẩm đề nghị nhập khẩu, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Doanh nghiệp chưa phải nộp Giấy chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy khi nộp hồ sơ cho đến khi BTTTT ban hành danh mục tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm ATTTM.

Chi tiết Phụ lục xem tại Thông tư 13/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ 01/12/2018.

Gởi câu hỏi

256

Văn bản liên quan