Hồ sơ cấp phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Hồ sơ cấp phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động
Lê Hải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm văn bản đề nghị của doanh nghiệp (theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 38) và các giấy tờ sau:

  • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất;

  • Các giấy tờ chứng minh điều kiện về vốn theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 38;

  • 01 bản chính Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ;

  • 01 bản chính Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

  • 01 bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động;

  • Các giấy tờ chứng minh điều kiện về người lãnh đạo điều hành hoạt động và nhân viên nghiệp vụ theo quy định tại Điều 14 của Nghị định 38;

  • 01 bản sao Điều lệ Công ty.

Chi tiết xem tại Nghị định 38/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 20/5/2020.

Gởi câu hỏi

175

Văn bản liên quan