Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lần đầu Điều tra viên BQP

Thông tư 299/2017/TT-BQP được ban hành ngày 09/12/2017 quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; cấp, thu hồi GCN Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, Điều tra viên và Cán bộ điều tra trong QĐND.

 

Theo đó, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lần đầu bao gồm:

- Công văn đề nghị của Thủ tướng đơn vị trực thuộc BQP;

- Bản tóm tắt lý lịch (T63) do cơ quan, cán bộ trích;

- Danh sách trích ngang cán bộ (DS84) do Cơ quan điều tra Quân khu và tương đương lập, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan điều tra và Trưởng phòng cán bộ;

- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ có liên quan;

- Bản phô tô các quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ, Giấy chứng nhận điều tra viên (trừ trường hợp bổ nhiệm lần đầu Điều tra viên sơ cấp và cán bộ điều tra);

- 04 ảnh chân dung (2x3) mặc quân phục thường dùng, không đội mũ.

Ngoài ra, Thông tư 299 còn quy định nhiều vấn đề khác về Điều tra các cấp trong quân đội Nhân dân.

Thông tư 299/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 30/01/2018.

Gởi câu hỏi

615