Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng, cải tạo đường ngang

Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng, cải tạo đường ngang
Lệ Thùy

Thông tư 25/2018/TT-BGTVT quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

 

Theo đó, quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang bao gồm:

  • Bản chính Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định tại phụ lục 8 của Thông tư này;

  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các tài liệu sau:

    • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

    • Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của công trình đường ngang và Quyết định phê duyệt Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

  • Phương án tổ chức thi công công trình đường ngang và biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công;

  • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thông tư 25/2018/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 01/7/2018, thay thế Thông tư 62/2015/TT-BGTVT Thông tư 80/2015/TT-BGTVT.

Gởi câu hỏi

362

Văn bản liên quan