Hồ sơ đề nghị chuyển đổi nghề nghiệp cho quân nhân bị tai nạn LĐ

Hồ sơ đề nghị chuyển đổi nghề nghiệp cho quân nhân bị tai nạn LĐ
Bảo Ngọc

Ngày 23/11/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 153/2021/TT-BQP hướng dẫn hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và kế hoạch kinh phí hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định 88/2020/NĐ-CP, cụ thể gồm:

- Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo Mẫu số 01, Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm Thông tư 153/2021.

- Bản sao có chứng thực Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

- Bản sao có chứng thực các chứng từ thanh toán các chi phí đào tạo theo quy định.

Đối tượng áp dụng là quân nhân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng; lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Thông tư 153/2021/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 06/01/2022.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan