Hồ sơ khai báo đối với tàu bay xuất cảnh theo cơ chế một cửa

Hồ sơ khai báo đối với tàu bay xuất cảnh theo cơ chế một cửa
Thúy Trang

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1459/QĐ-BTC công bố về thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài chính.

 

Theo đó, người làm thủ tục khai báo đối với tàu bay xuất cảnh qua Cổng thông tin một cửa quốc gia phải nộp 1 bộ hồ sơ gồm các thông tin hoặc chứng từ sau:

  • Bản khai hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không và vận đơn chủ đối với tàu bay xuất cảnh có vận chuyển hàng hóa xuất khẩu;

  • Danh sách hành khách đối với tàu bay xuất cảnh có vận chuyển hành khách;

  • Danh sách tổ bay;

  • Bản lược khai hành lý ký gửi của hành khách đối với tàu bay xuất cảnh có vận chuyển hành lý ký gửi của hành khách;

  • Thông tin về chuyến bay (đường bay, số liệu chuyến bay, tên hãng hàng không, cửa khẩu, số lượng hành khách, tổ bay và thời gian xuất cảnh);

  • Thông tin về đặt chỗ của hành khách (thông tin PNR).

Các chỉ tiêu thông tin trên được ban hành kèm theo Quyết định 43/2017/QĐ-TTg.

Xem chi tiết tại Quyết định 1459/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 21/08/2018.

Gởi câu hỏi

169

Văn bản liên quan