Hồ sơ nhập khẩu lần đầu đối với đực giống, tinh, phôi giống gia súc

Hồ sơ nhập khẩu lần đầu đối với đực giống, tinh, phôi giống gia súc
Bích Hoa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về quản lý giống và giống vật nuôi.

 

Theo đó, Thông tư 22 quy định thành phần hồ sơ nhập khẩu lần đầu đối với đực giống, tinh, phôi giống gia súc bao gồm:

  • Đơn đăng ký nhập khẩu đực giống, tinh, phôi giống gia súc theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT;

  • Lý lịch đực giống, tinh, phôi giống gia súc nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 22;

  • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu ủy quyền xác nhận về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng giống, mục đích sử dụng (bản chính hoặc bản sao có chứng thực kèm theo bản dịch Tiếng Việt có xác nhận của đơn vị nhập khẩu).

Chi tiết các mẫu ban hành kèm theo xem tại Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT, có hiệu lực từ 15/01/2020.

Gởi câu hỏi

201

Văn bản liên quan