Hồ sơ quản lý, SD hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong CAND

Hồ sơ quản lý, SD hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong CAND
Nguyễn Trinh

Thông tư 70/2020/TT-BCA quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân được ban hành ngày 22/6/2020.

Theo đó, đơn vị quản lý, sử dụng hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ hệ thống. Hồ sơ quản lý, sử dụng hệ thống bao gồm:

  • Hồ sơ thiết kế hệ thống, hồ sơ hoàn công;

  • Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng hệ thống;

  • Tài liệu hướng dẫn xử lý tình huống khi hệ thống gặp sự cố, hỏng hóc;

  • Văn bản phân công cán bộ thực hiện công tác quản lý, vận hành;

  • Sổ nhật ký vận hành;

  • Sổ nhật ký bảo dưỡng, sửa chữa;

  • Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và các báo cáo khác về hệ thống;

  • Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Trong đó, tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng hệ thống và tài liệu hướng dẫn xử lý tình huống khi hệ thống gặp sự cố, hỏng hóc phải được đơn vị chuyển giao công nghệ đóng dấu, xác nhận và Cục Y tế thẩm định nội dung.

Xem chi tiết tại: Thông tư 70/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 6/8/2020.

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan