Hồ sơ thiết kế nhà ở riêng lẻ trên 7 tầng phải được thẩm tra an toàn công trình

Hồ sơ thiết kế nhà ở riêng lẻ trên 7 tầng phải được thẩm tra an toàn công trình
Nguyễn Trinh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân phải đảm bảo:

  • Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình;

  • Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân dưới 7 tầng hoặc có 01 tầng hầm, trừ trường hợp nêu trên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện;

  • Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên, hồ sơ thiết kế phải được thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình trước khi xin cấp giấy phép xây dựng. Việc thiết kế và thẩm tra thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện.

Chi tiết xem tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP, có hiệu lực từ 26/01/2021.

Gởi câu hỏi

111

Văn bản liên quan