Hỗ trợ 530 tỷ đồng phòng, chống hạn hán, thiếu nước cho 8 tỉnh ĐBSCL

Hỗ trợ 530 tỷ đồng phòng, chống hạn hán, thiếu nước cho 8 tỉnh ĐBSCL
Lan Anh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 504/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long được ban hành ngày 10/4/2020.

Cụ thể, theo Quyết định này, sẽ hỗ trợ 530 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 cho 8 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long (gồm Bến Tre 70 tỷ đồng, Long An 70 tỷ đồng, Tiền Giang 70 tỷ đồng, Cà Mau 70 tỷ đồng, Kiên Giang 70 tỷ đồng, Sóc Trăng 60 tỷ đồng, Trà Vinh 60 tỷ đồng, Bạc Liêu 60 tỷ đồng) để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn như:

  • Bơm nước;

  • Nạo vét kênh mương, đắp đập tạm ngăn mặn giữ ngọt;

  • Đào ao, giếng trữ nước ngọt;

  • Kéo dài đường ống cấp nước sinh hoạt;

  • Mua thiết bị lọc, trữ nước;

  • Vận chuyển nước cho người dân, bệnh viện, trường học tại vùng khó khăn về nguồn nước ngọt như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản 4090/BTC-NHNN ngày 06/4/2020.

Chi tiết các nội dung xem tại: Quyết định 504/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/4/2020.

Gởi câu hỏi

127

Văn bản liên quan