Hỗ trợ đi lại cho người thân đi tìm mộ liệt sỹ tối đa 3,4 triệu/người

Hỗ trợ đi lại cho người thân đi tìm mộ liệt sỹ tối đa 3,4 triệu/người
Thủy Phú

Đây là điểm mới được quy định tại Thông tư 298/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

 

Theo đó, thân nhân hoặc người thờ cúng mộ liệt sỹ được hỗ trợ tiền đi lại (lượt đi và lượt về) theo khoảng cách từ nơi cư trú đến các đơn vị liệt sỹ đã tham gia công tác; cụ thể:

  • Dưới 100km: 150.000 đồng/người;
  • Từ 100 – dưới 300km: 300.000 đồng/người;
  • Từ 300 – dưới 500km: 500.000 đồng/người;
  • Từ 500 – dưới 1.000km: 800.000 đồng/người;
  • Từ 1.000 – dưới 1.500km: 1.100.000 đồng/người;
  • Từ 1.500 – dưới 2.000km: 1.500.000 đồng/người;
  • Từ 2.000km trở lên: 1.700.000 đồng/người;

Mức hỗ trợ được áp dụng mỗi năm một lần, mỗi lần không quá 3 người. Ngoài ra, thân nhân đi tìm mộ liệt sỹ còn được hỗ trợ tiền ăn một ngày với mức bằng 2 lần mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh, thời gian hỗ trợ không quá 5 ngày.

Thông tư 298/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/01/2018; các chế độ, chính sách được thực hiện từ ngày 10/9/2017.

Gởi câu hỏi

442

Văn bản liên quan