Hỗ trợ DN quân đội chi trả lương cho sĩ quan sắp nghỉ hưu

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 182/2017/TT-BQP hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu.

 

Theo đó, Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ kinh phí chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng BHXH trong thời gian sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ chuẩn bị hưu với mức hỗ trợ như sau:

  • Hỗ trợ 100% kinh phí đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh trong Quân đội quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP;
  • Hỗ trợ tối đa 70% kinh phí đối với doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng có mô hình tổ chức, biên chế của tổ chức quân sự; có nhiệm vụ dự bị động viên; làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, nếu sản xuất kinh doanh bị lỗ.

Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2020.

Thông tư 182/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 18/9/2017. 

Gởi câu hỏi

373

Văn bản liên quan