Hỗ trợ hộ nghèo 70% chi phí xây mới nhà tiêu hợp vệ sinh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 43/2017/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

 

Theo đó, sử dụng ngân sách Nhà nước để hỗ trợ xây mới, sửa chữa, nâng cấp công trình nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình (hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách); trường học (nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học, THCS, THPT) và trạm y tế xã. 

Cụ thể:

  • Hộ nghèo, gia đình chính sách: Tối đa 70% giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh mẫu;
  • Hộ cận nghèo: Tối đa 35% giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh mẫu;
  • Trường học, trạm y tế xã: Mức hỗ trợ do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 25% giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh mẫu.

UBND cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt thiết kế mẫu và giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh phù hợp với điều kiện của địa phương, làm căn cứ xác định mức hỗ trợ.

Xem thêm nội dung hỗ trợ khác tại Thông tư 43/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

 

Video điểm tin văn bản mới - Thông tư 43/2017/TTBTC

Gởi câu hỏi

1,080

Văn bản liên quan