Hỗ trợ kinh phí cho giảng viên được cử đi học tiến sĩ, thạc sĩ

Hỗ trợ kinh phí cho giảng viên được cử đi học tiến sĩ, thạc sĩ
Bảo Ngọc

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định 89/QĐ-TTg.

Theo đó, giảng viên được cử đi học tiến sĩ, thạc sĩ được hỗ trợ kinh phí khi học tập trung toàn thời gian bao gồm cả học tập trong nước và nước ngoài.

Giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn được tham gia tuyển chọn để nhận kinh phí hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Là công dân Việt Nam, tuổi không quá 40 tính đến năm tham gia tuyển chọn.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để đi học;

- Không trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; không thuộc trường hợp chưa được xuất, nhập cảnh theo quy định;

- Tham gia tuyển chọn đi học tiến sĩ, thạc sĩ hoặc đang theo học các chương trình đào tạo tiến sĩ lần đầu;

- Đáp ứng điều kiện tuyển sinh của chương trình đào tạo hoặc đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ phải còn thời hạn học tập ít nhất 18 tháng;

- Chưa nhận hoặc cam kết chưa nhận học bổng toàn phần từ ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn kinh phí khác.

Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 24/10/2021 và thay thế Thông tư 35/2012/TT-BGDĐT.

Gởi câu hỏi

1

Văn bản liên quan