Hỗ trợ tiền làm visa cho người đi học dài hạn ở nước ngoài

Đây là nội dung được đề cập ở Thông tư 88/2017/TT-BTC về cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ bằng Ngân sách Nhà nước tại Quyết định 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 (gọi tắt là Đề án 2395).

 

Theo đó, người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (> 6 tháng) ở nước ngoài được Ngân sách nhà nước hỗ trợ với định mức tối đa các khoản chi phí sau:

  • Phí đào tạo, bồi dưỡng, phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các phí khác liên quan đến khóa đào tạo, bồi dưỡng;
  • Chi phí làm hộ chiếu, visa;
  • Sinh hoạt phí, bao gồm: tiền ăn, ở, chi phí đi lại hằng ngày, tiền tài liệu và đồ dùng học tập;
  • Bảo hiểm y tế bắt buộc với mức hỗ trợ tối đa 1.000 USD/người/năm;
  • Tiền vé máy bay đi và về (hạng phổ thông);
  • Chi phí đi đường: Mức khoán là 100 đôla Mỹ/người/ cho toàn bộ thời gian đào tạo, bồi dưỡng.

Xem thêm Thông tư 88/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 07/10/2017.

Gởi câu hỏi

197

Văn bản liên quan