Học sinh trường Văn hóa CAND sẽ không được nhà nước đóng BHYT từ 25/12/2019

Học sinh trường Văn hóa CAND sẽ không được nhà nước đóng BHYT từ 25/12/2019
Bích Hoa

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong công an nhân dân.

Cụ thể, Điều 3 Thông tư 57 quy định các đối tượng do ngân sách nhà nước (NSNN) đóng BHYT, bao gồm:

  • Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông;

  • Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường CAND được cấp học bổng từ NSNN.

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC thì học sinh trường Văn hóa CAND được NSNN đóng BHYT, tuy nhiên theo Thông tư 57 thì từ ngày 25/12/2019, đối tượng này chỉ được NSNN hỗ trợ mức đóng BHYT.

Chi tiết xem tại Thông tư 57/2019/TT-BCA, có hiệu lực từ 25/12/2019, bãi bỏ Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC.

Gởi câu hỏi

316

Văn bản liên quan