Hỏi cung bị can tại nơi giam giữ phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh

Ngày 21/07/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 264/QĐ-VKSTC Ban hành Quy trình tạm thời Kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra; trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố.

Theo đó, tại Điều 4 Quy trình tạm thời được ban hành kèm theo Quyết định 264/QĐ-VKSTC quy định việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc trụ sở Cơ quan có thẩm quyền điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.

Ngoài ra, các trường hợp có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh bao gồm:

  • Hỏi cung bị can tại địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can hoặc cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định tại khoản 6 Điều 183 BLTTHS;

  • Trực tiếp tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 146 BLTTHS;

  • Lấy lời khai của người làm chứng, lấy lời khai người bị hại, đương sự theo Điều 187, 188 BLTTHS;

  • Đối chất theo quy định tại khoản 4 Điều 189 BLTTHS.

Chi tiết xem tại Quyết định 264/QĐ-VKSTC có hiệu lực ngày 21/07/2020.

Gởi câu hỏi

301

Văn bản liên quan