Hợp đồng đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe

Hợp đồng đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe
Thanh Nhã

Chính phủ ban hành Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

 

Đáng chú ý là quy định về hợp đồng đào tạo thực hành được ký kết giữa cơ sở giáo dục (CSGD) và cơ sở thực hành (CSTH). Nếu CSTH trực thuộc CSGD hoặc CSGD trực thuộc CSTH thì không cần ký kết hợp đồng.

Theo đó, hợp đồng đào tạo thực hành bao gồm hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng chi tiết:

  • Hợp đồng nguyên tắc được CSGD và CSTH thỏa thuận và ký kết theo từng khóa đào tạo, trước khi bắt đầu khóa đào tạo ít nhất 06 tháng.
    Nếu CSGD mở ngành đào tạo mới thuộc khối ngành sức khỏe thì hợp đồng nguyên tắc phải được ký trước khi thực hiện thủ tục mở ngành.
  • Hợp đồng chi tiết được ký theo từng năm học, theo từng chương trình, kế hoạch đào tạo thực hành, cụ thể cho từng trình độ, ngành, chuyên ngành đào tạo.
    Hợp đồng chi tiết được ký sau khi CSGD và CSTH thống nhất ban hành kế hoạch đào tạo thực hành.

Xem thêm Nghị định 111/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

Gởi câu hỏi

390

Văn bản liên quan