HOT: Chính phủ mở rộng đối tượng được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi Covid-19

HOT: Chính phủ mở rộng đối tượng được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Ty Na

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, tại Nghị quyết 154/NQ-CP quy định sửa đổi, bổ sung điểm 1 Mục II Nghị quyết 42/NQ-CP như sau: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

Trước đó, tại Nghị quyết 42/NQ-CP chỉ quy định đối tượng được hỗ trợ là người lao động làm việc cho doanh nghiệp. Tuy nhiên với quy định sửa đổi này thì không chỉ người lao động làm việc cho doanh nghiệp mà kể cả người lao động làm việc cho cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cũng thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 154/NQ-CP, ban hành ngày 19/10/2020.

Gởi câu hỏi

133

Văn bản liên quan