Hot: Nội dung bộ 600 câu hỏi sát hạch lái xe mới áp dụng từ 01/6/2020

Hot: Nội dung bộ 600 câu hỏi sát hạch lái xe mới áp dụng từ 01/6/2020
Thu Ba

Mới đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL về việc sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại Quyết định 193/QĐ-TCĐBVN phù hợp Luật GTĐB 2008, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT và một số văn bản QPPL về GTĐB, gồm 8 Chương với những nội dung cụ thể sau:

  • Chương 1: Gồm 166 câu về khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ (từ câu 1 đến câu 166);

  • Chương 2: Gồm 26 câu về nghiệp vụ vận tải (từ câu 167 đến câu 192);

  • Chương 3: Gồm 21 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe (từ câu 193 đến câu 213);

  • Chương 4: Gồm 56 câu về kỹ thuật lái xe (từ câu 214 đến câu 269);

  • Chương 5: Gồm 35 câu về cấu tạo và sửa chữa (từ câu 270 đến câu 304);

  • Chương 6: Gồm 182 câu về hệ thống biển báo hiệu đường bộ (từ câu 305 đến câu 486);

  • ...

Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng bộ 600 câu hỏi tại Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL được ban hành ngày 30/3/2020.

Gởi câu hỏi

534

Văn bản liên quan