Hướng dẫn 01: Bảo đảm 100% bản án, quyết định của Tòa án được kiểm sát

Hướng dẫn 01: Bảo đảm 100% bản án, quyết định của Tòa án được kiểm sát
Lan Anh

Mới đây, VKSNDTC đã ban hành Hướng dẫn 01/HD-VKSTC hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2020.

Theo đó, một trong những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiểu quả công tác kiểm sát được đề ra tại Hướng dẫn này là kiểm sát chặt chẽ việc xử lý, giải quyết của Tòa án ngay từ khi thông báo trả lại đơn khởi kiện cho đến khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Theo đó, bảo đảm 100% bản án, quyết định của Tòa án được kiểm sát, quyết liệt thực hiện quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật; kiên quyết thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị đối với những bản án, quyết định có vi phạm pháp luật theo quy định.

Đồng thời, VKSND các cấp có kế hoạch rà soát các vụ án, vụ việc quá thời hạn xét xử của Tòa án, những vụ việc đình chỉ, tạm đình chỉ, kiên quyết kiến nghị tòa án đưa vụ án ra xét xử đúng thời hạn.

Xem thêm: Hướng dẫn 01/HD-VKSTC được ban hành ngày 02/01/2020.

Gởi câu hỏi

275

Văn bản liên quan