Hướng dẫn bàn giao và tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC với nội dung quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

 

Theo đó, trong quá trình tiếp nhận, nếu phát hiện người bị tạm giữ, tạm giam có thương tích, bị bệnh nặng hoặc có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần thì phải chuyển họ đến các cơ sở khám bệnh cấp huyện trở lên để xác định mức độ bệnh tật.

Đồng thời, cơ sở giam giữ phải lập biên bản giao nhận, ghi rõ mức độ bệnh tật, tình trạng sức khỏe, dấu vết thương tích, kèm theo hồ sơ khám xác định bệnh tật, thương tích của cơ sở y tế.

Đối với cơ quan đang thụ lý vụ án, nếu xét thấy việc cho người bị tạm giữ, tạm giam gặp thân nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ án thì phải có văn bản đề nghị không cho người bị tạm giữ, tạm giam gặp nhân thân.

Xem thêm tại Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC có hiệu lực thi hành từ ngày 12/3/2018.

Gởi câu hỏi

1,696

Văn bản liên quan