Hướng dẫn Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Hướng dẫn Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện
Anh Tú

Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 170/TANDTC-PC triển khai thi hành quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Bộ luật Hình sự năm 2015.

 

Theo đó, Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và Quyết định hủy bỏ Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, ban hành. Thời gian thử thách bắt đầu tính kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực pháp luật.

Việc ra Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và Quyết định hủy bỏ Quyết định tha tù trước thời hạn phải thực hiện theo đúng biểu mẫu được ban hành kèm theo Công văn 160/TANDTC-PC ngày 23/7/2018.

Đồng thời, TANDTC cũng yêu cầu tổ chức quán triệt, triển khai thi hành nghiêm túc quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định tại Bộ luật Hình sự 2015Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP; báo cáo những vướng mắc sau đợt đầu triển khai thực hiện về Tòa án nhân dân tối cao.

Xem đầy đủ tại Công văn 170/TANDTC-PC ban hành ngày 01/8/2018.

Gởi câu hỏi

395

Văn bản liên quan