Hướng dẫn cấp CFS cho hàng hóa xuất khẩu lĩnh vực thông tin và truyền thông

Hướng dẫn cấp CFS cho hàng hóa xuất khẩu lĩnh vực thông tin và truyền thông
Hải Thanh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Cụ thể, tại Điều 3 Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định quy trình, thủ tục cấp CFS đối với hàng hóa xuất khẩu theo yêu cầu của thương nhân được quy định chi tiết tại Điều 11 Nghị định 69/2018/NĐ-CP. Theo đó, thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: số 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn).

Mẫu đơn đề nghị cấp CFS quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 21.

Cơ quan giải quyết hồ sơ cấp CFS được quy định như sau:

  • Sản phẩm báo chí: Cục Báo chí;

  • Sản phẩm xuất bản phẩm: Cục Xuất bản, In và Phát hành;

  • Sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin: Vụ Bưu chính;

  • Thiết bị viễn thông; Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện: Cục Viễn thông.

Trường hợp sửa đổi, bổ sung CFS; cấp lại do mất, thất lạc CFS, thương nhân thực hiện theo quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 11 Nghị định 69/2018/NĐ-CP.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 21/2020/TT-BTTTT, có hiệu lực từ ngày 26/10/2020.

Gởi câu hỏi

114

Văn bản liên quan