Hướng dẫn cấp GXN không dương tính Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh

Hướng dẫn cấp GXN không dương tính Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 4974/BYT-DP về việc xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh, trong đó quy định sẽ cấp Giấy xác nhận không dương tính SARS-CoV-2 cho người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài.

Theo đó, tại Công văn 4974/BYT-DP, Bộ Y Tế (Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19) đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

  • Đối với người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài có yêu cầu được cấp Giấy xác nhận không dương tính với SARS-CoV-2: Đề nghị các tổ chức, đơn vị đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài lập danh sách cụ thể, xong chủ động liên hệ với các cơ sở xét nghiệm đã được Bộ Y tế cấp giấy phép xét nghiệm xác định để được xem xét, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm theo quy định;

  • Các cơ sở xét nghiệm thực hiện xét nghiệm và cấp Giấy xác nhận không dương tính với vi rút SARS-CoV-2 cho cá nhân do tổ chức, đơn vị có yêu cầu; nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì lập tức thực hiện ngay các biện pháp cách ly y tế, giám sát, báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định.

Chi tiết xem thêm tại: Công văn 4974/BYT-DP, được ban hành ngày 17/9/2020, thay thế Công văn 4847/BYT-DP.

Gởi câu hỏi

139

Văn bản liên quan