Hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Lê Hải

Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định 195/QĐ-TW về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

 

Theo đó, ủy ban kiểm tra cấp trên chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

  • Về kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, lĩnh vực nhạy cảm, quan trọng;

  • Về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, xem xét, kiểm tra lại kết luận, thông báo, quyết định của tổ chức đảng;

  • Về giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra còn phải chỉ đạo ở một số vấn đề khác như xem xét, xử lý kỷ luật đảng; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật của đảng; kiểm tra tài chính đảng.

Chi tiết xem tại Quy định 195/QĐ-TW có hiệu lực từ 18/6/2019.

Gởi câu hỏi

498

Văn bản liên quan