Hướng dẫn chi tiết 21 thủ tục hành chính về chứng thực giấy tờ

Hướng dẫn chi tiết 21 thủ tục hành chính về chứng thực giấy tờ
Đoan Trinh

Mới đây, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1024/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực.

 

Theo đó, 21 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực đã được sửa đổi, đơn cử như các thủ tục sau:

  • Cấp bản sao từ sổ gốc;

  • Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

  • Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được);

  • Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch;

  • ...

Tại Quyết định 1024/QĐ-BTP nêu rõ về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết; đối tượng, cơ quan, kết quả thực hiện; phí thủ tục; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục và căn cứ pháp lý của từng thủ tục hành chính về lĩnh vực chứng thực.

Xem chi tiết tại Quyết định 1024/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày 09/5/2018.

Gởi câu hỏi

435

Văn bản liên quan