Hướng dẫn chi tiết về quy trình tạo lập biên bản Giám định y khoa

Hướng dẫn chi tiết về quy trình tạo lập biên bản Giám định y khoa
Lê Trang

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 3639/BHXH-CNTT về việc tạo lập biên bản giám định y khoa.

 

Theo đó, hiện tại đã có chức năng hỗ trợ Hội đồng giám định y khoa (GĐYK) tạo lập biên bản giám định y khoa theo quy định tại Thông tư 52/2016/TT-BYT, do đó BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau đây:

  • Hướng dẫn Hội đồng GĐYK trên phạm vi địa bàn quản lí đăng nhập Cổng tiếp nhận theo tài khoản và mật khẩu đã được gửi vào địa chỉ email phòng CNTT;

  • Hướng dẫn hội đồng GĐYK tạo lập Biên bản GĐYK (nhận trực tiếp/ import/ file excel theo mẫu) trên cổng tiếp nhận theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục gửi kèm theo Công văn này;

  • Trường hợp nếu có phát sinh vướng mắc thì đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo về BHXH Việt Nam (Trung tâm công nghệ thông tin) để giải quyết kịp thời.

Xem chi tiết tại Công văn 3639/BHXH-CNTT được ban hành ngày 27/09/2019.

Gởi câu hỏi

326

Văn bản liên quan