Hướng dẫn chi tiết việc thương lượng trong bồi thường nhà nước

Hướng dẫn chi tiết việc thương lượng trong bồi thường nhà nước
Đoan Trinh

Chính Phủ vừa ban hành Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước. Trong đó quy định cụ thể thiệt hại và thủ tục giải quyết bồi thường.

 

Theo đó, Nghị định hướng dẫn chi tiết các trường hợp người thi hành công vụ buộc phải tham gia thương lượng việc bồi thường thiệt hại do mình gây ra, cụ thể:

  • Vụ việc phức tạp, bao gồm các vụ việc: Có nhiều loại thiệt hại xảy ra ở nhiều thời thời điểm khác nhau; mức yêu cầu bồi thường trên 05 tỷ đồng hoặc có ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

  • Vụ việc không có sự tham gia của cơ quan quản lý về công tác bồi thường Nhà nước, cơ quan tài chính có thẩm quyền trong quá trình xác minh thiệt hại và báo cáo xác minh thiệt hại của cơ quan giải quyết bồi thường đề xuất mức bồi thường tù 01 tỷ đồng trở lên.

  • Các vụ việc cần thiết khác do thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường quyết định.

Xem thêm các quy định về cách xác định thiệt hại trong bồi thường Nhà nước tại Nghị định 68/2018/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

255

Văn bản liên quan