Hướng dẫn chứng từ tự chứng nhận xuất xứ của nước không phải thành viên EVFTA

Hướng dẫn chứng từ tự chứng nhận xuất xứ của nước không phải thành viên EVFTA
Thu Ba

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 6464/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Hiệp định EVFTA.

Theo đó, trả lời Công văn 2579/HQHCM-GSQL ngày 07/9/2020 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại các Thông tư sau đây để kiểm tra và xử lý về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp người bán hàng có trụ sở tại lãnh thổ của nước không phải thành viên EVFTA:

  • Điều 24 Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định về hình thức khai báo, thông tin khai báo trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu;

  • Điều 3 Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định về nhà xuất khẩu, cụ thể: “nhà xuất khẩu là cá nhân, tổ chức có trụ sở đặt tại Nước thành viên xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa sang Nước thành viên khác, có khả năng chứng minh được xuất xứ của hàng hóa...”;

  • Việc kiểm tra xác định tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và xuất xứ hàng hóa nhập khẩu căn cứ quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BTC (sửa đổi bổ sung tại Thông tư 62/2019/TT-BTC) và các văn bản có liên quan.

Chi tiết xem tại Công văn 6464/TCHQ-GSQL được ban hành ngày 05/10/2020.

Gởi câu hỏi

244

Văn bản liên quan