Hướng dẫn chuyển hồ sơ thanh tra hải quan sang cơ quan điều tra

Hướng dẫn chuyển hồ sơ thanh tra hải quan sang cơ quan điều tra
Duy Thịnh

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định 4129/QĐ-TCHQ ban hành quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về hải quan.

 

Trong đó, nổi bật là quy định mới về việc hướng dẫn chuyển hồ sơ thanh tra sang cơ quan điều tra khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cụ thể:

  • Người ra quyết định thanh tra có thẩm quyền quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra;
  • Trưởng đoàn thanh tra chỉ đạo tập hợp hồ sơ, tài liệu để chuyển cơ quan điều tra;
  • Việc bàn giao vụ việc sang cơ quan điều tra phải được lập thành biên bản, biên bản bàn giao được thực hiện theo Mẫu 31-TTr tại Thông tư 05/2014/TT-TTCP;
  • Văn bản về việc chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra thực hiện theo Mẫu số 30-TTr tại Thông tư 05/2014/TT-TTCP.

Quyết định 4129/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 11/12/2017, thay thế Quyết định 694/QĐ-TCHQQuyết định 265/QĐ-TCHQ.

Gởi câu hỏi

484