Hướng dẫn cơ sở SX-NK mô tô, xe gắn máy báo cáo định kỳ từ 15/12/2020

Hướng dẫn cơ sở SX-NK mô tô, xe gắn máy báo cáo định kỳ từ 15/12/2020
Lê Vy

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 26/2020/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm.

Theo đó, kể từ ngày từ 15/12/2020, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh xe mô tô, xe gắn máy phải thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định sau:

  • Tên báo cáo: Báo cáo định kỳ về việc dán nhãn năng lượng;

  • Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo số lượng các kiểu loại xe dán nhãn năng lượng; Báo cáo về tiêu thụ nhiên liệu trung bình chung trong 01 năm của mỗi Cơ sở sản xuất và hoặc nhập khẩu;

  • Đối tượng thực hiện báo cáo: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu;

  • Cơ quan nhận báo cáo: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

  • Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử; được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc phương thức điện tử hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

  • Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 15/01 của năm tiếp theo;

  • Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ hàng năm;

  • Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo;

  • Mẫu biểu số liệu báo cáo: Theo mẫu số 04 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26/2020/TT-BGTVT.

Chi tiết xem tại Thông tư 26/2020/TT-BGTVT, có hiệu lực từ 15/12/2020.

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan