Hướng dẫn ghi Giấy đề nghị xác nhận số Chứng minh nhân dân

Hướng dẫn ghi Giấy đề nghị xác nhận số Chứng minh nhân dân
Lê Hải

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân (CCCD), tàng thư CCCD và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong đó, hướng dẫn cách ghi giấy đề nghị xác nhận số chứng minh nhân dân như sau:

  • Mục “Họ, chữ đệm và tên”: Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên theo giấy khai sinh (GKS) bằng chữ in hoa đủ dấu;

  • Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Ghi ngày, tháng, năm sinh của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD. Ngày sinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đầy đủ 04 chữ số. Đối với tháng sinh từ tháng 3 đến tháng 9 ghi 01 chữ số, các tháng sinh còn lại ghi 02 chữ số;

  • Mục “Giới tính”: Giới tính nam thì ghi “Nam”, giới tính nữ thì ghi “Nữ”;

  • Mục “Dân tộc”: Ghi dân tộc của công dân theo GKS;

  • Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch của công dân theo GKS hoặc giấy tờ chứng nhận có quốc tịch Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền;

  • Mục nơi “Đăng ký khai sinh”, mục “Quê quán”: Ghi theo quy định tại Điểm h, i Khoản 2 Điều 7 Thông tư 66/2015/TT-BCA;

  • Mục “Nơi thường trú”: Ghi đầy đủ, chính xác theo sổ hộ khẩu.

Chi tiết xem tại Thông tư 41/2019/TT-BCA có hiệu lực từ 18/11/2019.

Gởi câu hỏi

509

Văn bản liên quan