Hướng dẫn giải đáp vướng mắc khi áp dụng quy định về “Tội cho vay lãi nặng”

Hướng dẫn giải đáp vướng mắc khi áp dụng quy định về “Tội cho vay lãi nặng”
Hải Thanh

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 4688/VKSTC-V14 về hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, VKSND tối cao có quan điểm hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cụ thể về một số nội dung như sau:

  • Về khoản tiền thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự;

  • Về xử lý khoản tiền gốc và khoản tiền thu lợi bất chính mà người phạm tội thu được từ việc cho vay nặng lãi;

  • Về xử lý khoản tiền thu lợi bất chính (khoản tiền lãi tương ứng với mức lãi xuất trên 20%/năm;

  • Về trường hợp cho vay tính lãi suất khác nhau trong từng giai đoạn, có giai đoạn lãi suất gấp 5 lần trở lên của lãi suất cao nhất trong BLDS và tiền thu lợi bất chính thỏa mãn quy định tại Điều 201 BLHS (giai đoạn 1).

Xem chi tiết tại Công văn 4688/VKSTC-V14 ban hành ngày 9/10/2020.

Gởi câu hỏi

425

Văn bản liên quan