Hướng dẫn hoạt động của KSV tại phiên tòa dân sự phúc thẩm

Hướng dẫn hoạt động của KSV tại phiên tòa dân sự phúc thẩm
Lê Hải

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 363/QĐ-VKSTC ban hành Quy định hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên toà dân sự phúc thẩm.

Theo đó, tại Điều 18 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 363/QĐ-VKSTC nêu rõ các hoạt động của KSV tại phiên tòa dân sự phúc thẩm bao gồm:

  • Theo dõi và ghi chép diễn biến tại phiên tòa;

  • Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa;

  • Kiểm sát việc rút đơn khởi kiện; việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo; kiểm tra lại hoặc thực hiện việc thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị tại phiên tòa;

  • Kiểm sát việc Hội đồng xét xử chấp nhận tài liệu, chứng cứ được giao nộp tại phiên tòa, công bố tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa; Kiểm sát viên yêu cầu thu thập tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa;

  • Hỏi và kiểm sát việc hỏi, tranh luận, đối đáp;

  • Kiểm sát việc tạm ngừng, hoãn phiên tòa;

  • Kiểm sát việc ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa;

Chi tiết xem thêm tại Quyết định 363/QĐ-VKSTC, có hiệu lực từ 12/10/2020.

Gởi câu hỏi

163

Văn bản liên quan