Hướng dẫn kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm Covid-19 tại các cửa khẩu

Hướng dẫn kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm Covid-19 tại các cửa khẩu
Hải Thanh

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2553/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không”.

Theo đó, để phòng chống lây nhiễm COVID-19 thông qua công tác kiểm dịch y tế đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không các đối tượng sau phải tuân theo Hướng dẫn tạm thời quy định tại Quyết định này, gồm:

  • Người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, thành viên tham gia và phương tiện vận chuyển hàng hóa đến từ hoặc từng đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19;

  • Cán bộ, nhân viên các lực lượng làm việc tại khu vực cửa khẩu.

Chi tiết từng nhóm đối tượng xem tại Quyết định 2553/QĐ-BYT, có hiệu lực từ 18/6/2020.

Gởi câu hỏi

393

Văn bản liên quan