Hướng dẫn kiểm sát hồ sơ xét miễn nghĩa vụ thi hành án phạt tiền

Hướng dẫn kiểm sát hồ sơ xét miễn nghĩa vụ thi hành án phạt tiền
Thanh Lâm

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa có Công văn 2415/VKSTC-V11 về việc kiểm sát hồ sơ xét miễn nghĩa vụ thi hành án đối với người bị kết án phạt tiền thuộc diện miễn chấp hành hình phạt theo Nghị quyết 41/2017/QH14.

 

Theo đó, căn cứ vào các quy định hiện hành được đề cập tại Công văn 2415/VKSTC-V11 thì Viện kiểm sát là cơ quan chủ trì thực hiện việc rà soát các trường hợp bị kết án phạt tiền thuộc diện miễn chấp hành hình phạt tiền.

Đồng thời, Viện kiểm sát phải yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự lập hồ sơ đề nghị Tòa án xem xét miễn chấp hành hình phạt tiền trên cơ sở yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát.

Riêng các vấn đề khác như trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trả lại tài sản, xử lý vật chứng, án phí, lệ phí Tòa án, tịch thu sung quỹ Nhà nước…thì người bị phạt vẫn phải thi hành án.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 2415/VKSTC-V11 được ban hành ngày 05/6/2019.

Gởi câu hỏi

182

Văn bản liên quan