Hướng dẫn mới về hỗ trợ các xã ĐBKK ven biển, hải đảo

Hướng dẫn mới về hỗ trợ các xã ĐBKK ven biển, hải đảo
Ly Ly

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 596/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 131/QĐ-TTg về phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (giai đoạn 2016 - 2020) - tạm gọi là xã ĐBKK. Theo đó:

 

  • Các xã ĐBKK được công nhận lên phường, thị trấn hoặc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm thì vẫn được nhận hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016) đến hết năm;

  • Từ những năm tiếp theo, các xã này không thuộc danh sách xã ĐBKK (theo Quyết định 131) và không thuộc diện hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết xem tại Quyết định 596/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/5/2018.

Gởi câu hỏi

343

Văn bản liên quan