Hướng dẫn mới về phân loại đơn khiếu nại, đơn tố cáo

Hướng dẫn mới về phân loại đơn khiếu nại, đơn tố cáo
Đức Dũng

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Theo đó Thông tư đã bổ sung thêm nhiều quy định mới phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là trong việc phân loại đơn như sau:

- Ghi nhận ngôn ngữ trong đơn có thể sử dụng tiếng nước ngoài. Tuy nhiên người gửi phải đính kèm theo bản dịch đã được công chứng theo đúng quy định của pháp luật.;

- Đơn nặc danh – đơn không rõ họ tên, địa chỉ của người gửi vẫn đủ điều kiện để xử lý nếu có nội dung tố cáo và nêu rõ người có hành vi vi phạm, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh theo phù hợp theo khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo 2018 hiện hành.

Bên cạnh đó, Thông tư còn bổ sung thêm 2 trường hợp đơn không hợp lệ bao gồm:

- Đơn có nội dung chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đơn có nội dung chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo; đơn có lời lẽ thô tục, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ, không thể đọc được.

Xem thêm tại Thông tư 05/2021/TT-TTCP có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 và thay thế Thông tư 07/2014/TT-TTCP.

Gởi câu hỏi

1

Văn bản liên quan