Hướng dẫn mới về sử dụng tài khoản của KBNN tại các ngân hàng

Bộ Tài chính mới đây vừa ban hành Thông tư 131/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước (KBNN) mở tại ngân hàng Nhà nước VN và các ngân hàng thương mại.

 

Theo đó, các KBNN cấp tỉnh và cấp huyện sử dụng tài khoản của KBNN tại các ngân hàng theo quy định như sau:

Đối với tài khoản thanh toán:

  • Thực hiện khoản thu, chi ngân quỹ Nhà nước;

  • Thực hiện các giao dịch quyết toán cuối ngày số thu, chi phát sinh trên tài khoản thanh toán tổng hợp của Cục Kế toán Nhà nước tại cùng hệ thống ngân hàng thương mại;

  • Nộp và rút tiền mặt của KBNN cấp huyện.

Đối với tài khoản chuyên thu:

  • Được sử dụng để tập trung các khoản thu của NSNN;

  • Thực hiện các giao dịch quyết toán cuối ngày số thu NSNN về tài khoản thanh toán tổng hợp của Cục Kế toán Nhà nước.

Nội dung chi tiết xem tại Thông tư 131/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

Gởi câu hỏi

436

Văn bản liên quan