Hướng dẫn tạm thời thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến Covid-19

Hướng dẫn tạm thời thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến Covid-19
Hải Thanh

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 2146/BYT-BH quy định về việc thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí KCB BHYT đối với người có thẻ BHYT đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do COVID-19 phải KCB tại cơ sở KCB như sau:

- Ngân sách nhà nước chi trả các khoản:

  • Chi phí KCB do COVID-19, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền,… theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

  • Phần cùng chi trả chi phí KCB đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT;

  • Chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT;

  • Chi phí thực hiện cách ly y tế.

- Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả.

Xem chi tiết tại: Công văn 2146/BYT-BH ban hành ngày 17/4/2020.

Gởi câu hỏi

166

Văn bản liên quan