Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ CAND

Bộ Công an ban hành Thông tư 43/2016/TT-BCA hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân.

 

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ khi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT đúng quy định tại Điều 26, 27 và 28 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 và Điều 15 Nghị định 70/2015/NĐ-CP thì được quỹ KCB BHYT thanh toán các chi phí trong phạm vi sau:

  • Chi phí KCB phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con; chi phi này không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  • Chi phí vận chuyển quy định tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP.
  • Chi phí KCB ngoài phạm vi hưởng BHYT bao gồm: thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và các dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chỉ định của chuyên môn.

Thông tư 43/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 09/12/2016, các chính sách BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ được áp dụng từ 01/01/2016.

Gởi câu hỏi

668

Văn bản liên quan