Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh

Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh
Ty Na

Đây là nội dung quan trọng tại Công văn 5834/BYT-KH-TC do Bộ Y tế ban hành ngày 27/10/2020 về việc hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.

Theo đó, giá xét nghiệm COVID-19 đối với người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, người Việt Nam có yêu cầu được cấp Giấy xác nhận không dương tính với SARS-CoV-2 để xuất cảnh đi lao động, học tập và công tác ở nước ngoài trong khi chờ Bộ Y tế và Bộ Tài chính thống nhất ban hành quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 tính đủ chi phí được quy định cụ thể như sau:

  • Dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR đối với trường hợp xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR: tối đa 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm;

  • Dịch vụ số 1736: xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nấm/ký sinh trùng test nhanh đối với trường hợp thực hiện test nhanh: tối đa 238.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Chi tiết xem thêm tại: Công văn 5834/BYT-KH-TC, ban hành ngày 27/10/2020.

Gởi câu hỏi

192

Văn bản liên quan