Hướng dẫn thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Hướng dẫn thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT
Duy Thịnh

Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo 2298/TB-BHXH về việc thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT và chi phí cùng chi trả vượt quá 06 tháng lương cơ sở.

 

Theo đó, người có thẻ BHYT tham gia đủ 05 năm liên tục và có chi phí đồng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tính từ 01/7/2018 là 8.340.000 đồng) sẽ được thanh toán phần chênh lệch 06 tháng lương cơ sở.

Thủ tục thanh toán sẽ được tiếp nhận theo hồ sơ thanh toán trực tiếp, hồ sơ bao gồm:

  • Thẻ BHYT có dòng chữ: “Thời điểm đủ 05 năm liên tục…” hoặc xác nhận tham gia 05 năm liên tục;

  • Giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao) đến thời điểm phát sinh chi phí KCB BHYT và hóa đơn viện phí (bản chính).

Thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT:

  • Giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật, giấy xác nhận cấp cứu, giấy chứng tử, đơn thuốc, chỉ định XQ, siêu âm, xét nghiệm,... (bản photo có xác nhận đã xem bản chính);

  • Hóa đơn viện phí (bản chính).

Thông báo 2298/TB-BHXH được ban hành ngày 14/11/2018.

Gởi câu hỏi

293

Văn bản liên quan