Hướng dẫn thống kê về thanh toán chi phí KCB có BHYT

Mới đây, BHXH Việt Nam đã có Công văn 85/BHXH-GĐB để hướng dẫn một số nội dung trong thống kê thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

 

Theo đó, khi ghi các thông tin về mã thẻ BHYT trên Bảng kê chi phí KCB, các cơ sở KCB phải thực hiện theo hướng dẫn như sau:

  • Các thông tin về mã thẻ BHYT trên Bảng kê chi phí KCB, các biểu mẫu C79a-HD, C80a-HD và dữ liệu tương ứng được ghi theo thẻ BHYT còn giá trị sử dụng khi người bệnh đến KCB;

  • Thông tin trong file XML ghi đúng quy định tại Quyết định 4210/QĐ-BYT;

  • Trường hợp người bệnh có thay đổi các thông tin về nhân thân thì sử dụng thông tin của thẻ BHYT mới được cấp đổi.

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh có trách nhiệm yêu cầu cơ sở KCB tổng hợp toàn bộ chi phí điều trị của người bệnh trên một Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Xem thêm các hướng dẫn khác tại Công văn 85/BHXH-GĐB được ban hành ngày 10/01/2018.

Gởi câu hỏi

211

Văn bản liên quan