Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc người có xét nghiệm Covid-19 dương tính

Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc người có xét nghiệm Covid-19 dương tính
Lê Vy

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 5053/QĐ-BYT về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-Cov-2 dương tính”.

Theo đó, các nguyên tắc thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-Cov-2 dương tính bao gồm:

  • Tiến hành truy vết càng sớm càng tốt, ngay khi có thông tin ca bệnh;

  • Xác định các “mốc dịch tễ” trước, sau đó mới truy vết đến từng người tiếp xúc;

  • Sử dụng đồng thời nhiều lực lượng truy vết để tiến hành truy vết thật nhanh theo các “mốc dịch tễ” phát hiện được;

  • Áp dụng nhiều biện pháp truy vết; các biện pháp có thể thu thập được các thông tin trùng lặp nhau nhưng bổ sung cho nhau, giúp truy vết người tiếp xúc một cách đầy đủ và có hệ thống;

  • Đầu tư nguồn lực và thời gian để hoàn thành truy vết F1 trước trong thời gian sớm nhất; việc truy vết F2 thực hiện sau khi đã cơ bản hoàn thành truy vết F1;

  • Các “mốc dịch tễ và người tiếp xúc gần F1 cần được truy vết trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi ca bệnh khởi phát cho đến khi ca bệnh được cách ly y tế;

  • Người tham gia truy vết khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm.

Chi tiết xem tại Quyết định 5053/QĐ-BYT được ban hành ngày 03/12/2020.

Gởi câu hỏi

71

Văn bản liên quan