Hướng dẫn thực hiện Chương trình GD thường xuyên về tiếng Anh thực hành

Hướng dẫn thực hiện Chương trình GD thường xuyên về tiếng Anh thực hành
Bảo Ngọc

Ngày 20/10/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông tư 28/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.

Theo đó, Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành được xây dựng theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thời lượng dạy học để hoàn thành mục tiêu của mỗi bậc năng lực được đề xuất như sau:

- Bậc 1: 120-150 giờ;

- Bậc 2: 200-250 giờ;

- Bậc 3: 300-350 giờ;

- Bậc 4: 350-450 giờ;

- Bậc 5: 450-600 giờ;

- Bậc 6: 1000-1200 giờ.

Thời lượng đề xuất cho mỗi bậc năng lực là số giờ học mà người học thực hiện trong ngữ cảnh học tập chính quy (trong lớp học).

Thời lượng dạy học đối với mỗi bậc năng lực có thể không giống nhau đối với những đối tượng người học khác nhau và phụ thuộc vào những yếu tố như: độ tuổi, động cơ học tập, trình độ văn hóa, thời gian tự học của mỗi cá nhân và trình độ đầu vào.

Dựa trên đề xuất về thời lượng dạy học như trên, cơ sở giáo dục cần phân bổ thời lượng dạy học một cách linh hoạt để phát huy tối đa khả năng học tập của người học và phù hợp với điều kiện dạy học thực tế.

Xem chi tiết Chương trình giáo dục tại Thông tư 28/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 05/12/2021 và thay thế Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan